Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Arne Sortevik om at høyere utdanning prioriteres i EØS-forhandlingene og i GATS-forhandlingene

Dokument nr. 8:75 (2002-2003), Innst. S. nr. 169 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Ursula Evje Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.03.2003 Innst. S. nr. 169 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2003