Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Hallgeir H. Langeland, May Hansen og Sigbjørn Molvik om å gi fosterforeldre rett til omsorgspenger ved sykdom

Dokument nr. 8:77 (2002-2003), Innst. S. nr. 186 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Karin Andersen, May Hansen, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 08.04.2003 Innst. S. nr. 186 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 13.05.2003