Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg og Gjermund Hagesæter om endringer i petroleumsskattesystemet

Dokument nr. 8:79 (2002-2003), Innst. S. nr. 198 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.05.2003 Innst. S. nr. 198 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2003