Forslag fra stortingsrepresentantene Hill-Marta Solberg og Sigbjørn Oppebøen Hansen om å innføre en garanti slik at langtidsledig ungdom i alderen 20-24 år sikres tilbud om jobb, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak

Dokument nr. 8:82 (2002-2003), Innst. S. nr. 280 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hill-Marta Solberg, Sigvald Oppebøen Hansen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 12.06.2003 Innst. S. nr. 280 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2003