Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Heidi Sørensen og Lena Jensen om etablering av et nasjonalt senter for genøkologi i Tromsø

Dokument nr. 8:86 (2002-2003), Innst. S. nr. 258 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Sørensen, Kristin Halvorsen, Lena Jensen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.06.2003 Innst. S. nr. 258 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003