Forslag fra stortingsrepresentant Marit Arnstad om at det innføres rekrutteringskvoter for ungdom i fiskerinæringen

Dokument nr. 8:88 (2002-2003), Innst. S. nr. 262 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 11.06.2003 Innst. S. nr. 262 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2003