Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Siv Jensen og Per Sandberg om tiltak for å bedre økonomiens virkemåte, øke den økonomiske veksten og redusere arbeidsledigheten

Dokument nr. 8:92 (2002-2003), Innst. S. nr. 265 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Per Sandberg, Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.06.2003 Innst. S. nr. 265 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2003