Forslag fra stortingsrepresentantene Eirin Faldet, Karita Bekkemellem Orheim og Knut Storberget om flere effektive tiltak for å forhindre barnebortføring og gjøre det lettere å bringe barnet tilbake til rette omsorgsperson

Dokument nr. 8:96 (2002-2003), Innst. S. nr. 245 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirin Faldet, Karita Bekkemellem, Knut Storberget Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 05.06.2003 Innst. S. nr. 245 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2003