BaneTele AS og GSM-R-prosjektet

Innst. S. nr. 249 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.06.2003 Innst. S. nr. 249 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2003