Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Hallgeir H. Langeland, Kjetil Bjørklund og Karin Andersen om en revisjon av energiloven for å inkludere miljøformål i energiloven, få bedre styring med svingningene i energiprisen og å få kontroll over de bredere strukturendringene som liberaliseringen har utløst

Dokument nr. 8:73 (2002-2003), Innst. S. nr. 184 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund, Karin Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 13.05.2004 Innst. S. nr. 184 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 18.05.2004