Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam, Lena Jensen og Heikki Holmås om å fornye dagens eksamensordning og vurderingsformer i grunnskolen og den videregående opplæringen

Dokument nr. 8:103 (2002-2003), Innst. S. nr. 12 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Lena Jensen, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 21.10.2003 Innst. S. nr. 12 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 04.11.2003