Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik og Ursula Evje om tiltak for å ivareta elever og foreldres rettssikkerhet i forhold til opplæringen og skolen for øvrig

Dokument nr. 8:111 (2002-2003), Innst. S. nr. 25 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Ursula Evje Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.11.2003 Innst. S. nr. 25 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2003