Forslag fra stortingsrepresentantene Rune J. Skjælaaen, Jorunn Ringstad og Hans Seierstad om å styrke lærlingenes rettigheter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Seierstad, Jorunn Ringstad, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 06.11.2003 Innst. S. nr. 30 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2003