Kommunal revisjon

Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), Innst. O. nr. 19 (2003-2004), beslutning. O. nr. 19 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 18.11.2003 Innst. O. nr. 19 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2003

   Behandlet i Odelstinget: 28.11.2003

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2003