Ressurssituasjonen i grunnopplæringen

St.meld. nr. 33 (2002-2003), Innst. S. nr. 45 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2003 Innst. S. nr. 45 (2003-2004)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.11.2003

      Behandlet i Stortinget: 27.11.2003