ILOs 90. internasjonale arbeidskonferanse

St.meld. nr. 42 (2002-2003), Innst. S. nr. 10 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.10.2003 Innst. S. nr. 10 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 06.11.2003