Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene

St.meld. nr. 45 (2002-2003), Innst. S. nr. 163 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.04.2004 Innst. S. nr. 163 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2004

   Behandlet i Stortinget: 27.04.2004