Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å tillegge Helsedirektoratet godkjenningsmyndighet for bemanningsplanene ved sykehjem og i hjemmesykepleien, slik at behandlings- og pleietrengende syke eldre sikres et faglig forsvarlig nivå på bemanningen, uavhengig av bosted

Dokument nr. 8:29 (2003-2004), Innst. S. nr. 163 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.04.2004 Innst. S. nr. 163 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2004

   Behandlet i Stortinget: 27.04.2004