Etablering av eit lokaldemokratisk idéutval

Dokument nr. 8:2 (2003-2004), Innst. S. nr. 114 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad, Åslaug Haga Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 05.02.2004 Innst. S. nr. 114 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2004