Veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Ot.prp. nr. 16 (2003-2004), Innst. O. nr. 37 (2003-2004), beslutning. O. nr. 41 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2003 Innst. O. nr. 37 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2003