Rovvilt i norsk natur

St.meld. nr. 15 (2003-2004), Innst. S. nr. 174 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.05.2004 Innst. S. nr. 174 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 13.05.2004