Oppnevning av en kommisjon for lokaldemokrati

Dokument nr. 8:4 (2003-2004), Innst. S. nr. 115 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra May Britt Vihovde, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 05.02.2004 Innst. S. nr. 115 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2004