Registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget

Dokument nr. 8:5 (2003-2004), Innst. S. nr. 123 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Trine Skei Grande Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (SV) og (V) Innstilling avgitt 12.02.2004 Innst. S. nr. 123 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 11.03.2004