Eevers rett til fritt skolevalg på videregående skole

Dokument nr. 8:8 (2003-2004), Innst. S. nr. 121 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.02.2004 Innst. S. nr. 121 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2004