Bedre allmennhetens tilgang til offentlige saksbehandlere

Dokument nr. 8:13 (2003-2004), Innst. S. nr. 151 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.03.2004 Innst. S. nr. 151 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2004