Forslag fra stortingsrepresentantene Harald Tom Nesvik, John I. Alvheim, Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om å legge til rette for en utvidelse av tilbudet med mammografiscreening til å gjelde alle fylker

Dokument nr. 8:76 (1997-98), Innst. S. nr. 146 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.04.1998 Innst. S. nr. 146 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1998