Full refusjon for telefonkonsultasjoner

Dokument nr. 8:20 (2003-2004), Innst. S. nr. 148 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olav Gunnar Ballo, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.03.2004 Innst. S. nr. 148 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2004