Skjærgårdspark i Østfold

Dokument nr. 8:23 (2003-2004), Innst. S. nr. 251 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Signe Øye, Sylvia Brustad, Svein Roald Hansen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.06.2004 Innst. S. nr. 251 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2004