Direktiv om årsrekneskapar og konsoliderte rekneskapar

St.prp. nr. 58 (2003-2004), Innst. S. nr. 202 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.05.2004 Innst. S. nr. 202 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2004