Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

St.prp. nr. 45 (2003-2004), Innst. S. nr. 157 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 30.03.2004 Innst. S. nr. 157 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2004