Forskjellsbehandling og sosial dumping ved utvidelsen av EØS-området

Dokument nr. 8:24 (2003-2004), Innst. S. nr. 149 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Haakon Blankenborg, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Signe Øye, Sigvald Oppebøen Hansen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.03.2004 Innst. S. nr. 149 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2004