Innstilling fra kommunalkomiteen om et velfungerende arbeidsmarked, forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås og Karin Andersen om tiltak for å fjerne sosial dumping i arbeidslivet, forslag frå stortingsrepresentantane Magnhild Mel­tveit Kleppa og Åslaug Haga om endringar i utlendingslovgjevinga, og forslag fra stortingsrepre-sentantene Haakon Blankenborg, Signe Øye, Sigvald Oppebøen Hansen og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om tiltak og virkemidler for å hindre forskjellsbehandling og sosial dumping ved utvidelsen av EØS-området

Til Stortinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 11. mars 2004

Magnhild Meltveit Kleppa

leder

Kari Lise Holmberg

ordfører