Vasdragsreguleringer

Ot.prp. nr. 54 (2003-2004), Innst. O. nr. 75 (2003-2004), beslutning. O. nr. 80 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 19.05.2004 Innst. O. nr. 75 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2004

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.2004

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2004