Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger, Eli Sollied Øveraas og Morten Lund om at utgiftene til flomforbygning og opprydning etter flommen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i august 2003, og lignende flommer, dekkes fullt ut av staten

Dokument nr. 8:34 (2003-2004), Innst. S. nr. 252 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Inger S. Enger, Morten Lund Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 09.06.2004 Innst. S. nr. 252 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2004