Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam, Lena Jensen, Karita Bekkemellem Orheim og Vidar Bjørnstad om å revitalisere Kompetansereformen som en utdannings- og arbeidslivsreform

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karita Bekkemellem, Lena Jensen, Rolf Reikvam, Vidar Bjørnstad Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) og (A) Innstilling avgitt 25.05.2004 Innst. S. nr. 197 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2004