Forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om å la kommunene håndheve foreldrebetaling i grunnskolen

Dokument nr. 8:55 (2003-2004), Innst. S. nr. 179 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 13.05.2004 Innst. S. nr. 179 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2004