Sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v.

Ot.prp. nr. 66 (2003-2004), Innst. O. nr. 78 (2003-2004), beslutning. O. nr. 101 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2004 Innst. O. nr. 78 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2004

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2004

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2004