Innstilling frå finanskomiteen om lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 27. mai 2004

Siv Jensen Heidi Grande Røys
leiar ordførar