Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Henrik Rød, Øystein Hedstrøm, Arne Sortevik og Thore A. Nistad om forbud mot å transportere skolebarn og ungdom stående i skolebuss

Dokument nr. 8:68 (2003-2004), Innst. S. nr. 205 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Henrik Rød, Kenneth Svendsen, Øystein Hedstrøm, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2004 Innst. S. nr. 205 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2004