Forslag fra stortingsrepresentantene Eva M. Nielsen, Lena Jensen, Rune J. Skjælaaen og Arne Sortevik om å sikre finansiering av sikkerhetsopplæringen av fiskere

Dokument nr. 8:72 (2003-2004), Innst. S. nr. 263 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Eva M. Nielsen, Lena Jensen, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Forslag fra (A, SV, SP og FrP)
Innstilling avgitt 10.06.2004 Innst. S. nr. 263 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2004