Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Terje Klungland, Asmund Kristoffersen, Sigvald Oppebøen Hansen og Tore Nordtun om utarbeidelse av strategier som kan bidra til at norsk gassbehandlingsindustri og petrokjemisk industri får tilgang på råvarer

Dokument nr. 8:9 (2003-2004), Innst. S. nr. 134 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Asmund Kristoffersen, Rolf Terje Klungland, Sigvald Oppebøen Hansen, Tore Nordtun Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.03.2005 Innst. S. nr. 134 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2005