Forslag fra stortingsrepresentantane Magnhild Meltveit Kleppa og Per Sandberg om lov om endring i lov 13. desember 1999 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) (§ 10-3) og lov om endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (§ 8-3)

Dokument nr. 8:78 (2003-2004), Innst. O. nr. 23 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Per Sandberg Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (Sp) og (FrP) Innstilling avgitt 25.11.2004 Innst. O. nr. 23 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Ikke bifalt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 06.12.2004