Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Lund Bergo, May Hansen, Sigbjørn Molvik og Siri Hall Arnøy om tiltak for å begrense bruken av dopingmidler blant barn og unge

Dokument nr. 8:89 (2003-2004), Innst. S. nr. 64 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra May Hansen, Magnar Lund Bergo, Siri Hall Arnøy, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 01.12.2004 Innst. S. nr. 64 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2004