Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold og Eli Sollied Øveraas om lovmessig å forby erverv, besittelse og bruk av dopingmidler

Dokument nr. 8:84 (2003-2004), Innst. S. nr. 64 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 01.12.2004 Innst. S. nr. 64 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2004