Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Per Sandberg, Arne Sortevik og Karin S. Woldseth om tiltak for å fremme integrering

Dokument nr. 8:93 (2003-2004), Innst. S. nr. 183 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Carl I. Hagen, Karin S. Woldseth, Per Sandberg Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.05.2005 Innst. S. nr. 183 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2005