Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven)

Ot.prp. nr. 53 (2002-2003), Innst. O. nr. 80 (2004-2005), beslutning. O. nr. 77 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for kommunalkomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 09.05.2005Innst. O. nr. 80 (2004-2005)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 09.05.2005

    Behandlet i Odelstinget: 24.05.2005

    Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005