Skatte- og avgiftsopplegget 2005 - lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004-2005), Innst. O. nr. 10 (2004-2005), beslutning. O. nr. 16-18 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2004 Innst. O. nr. 10 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 26.11.2004

   Behandlet i Lagtinget: 02.12.2004