Endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004

St.prp. nr. 21 (2004-2005), Innst. S. nr. 60 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2004 Innst. S. nr. 60 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2004