Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Ot.prp. nr. 41 (2004-2005), Innst. O. nr. 86 (2004-2005), beslutning. O. nr. 88 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.05.2005 Innst. O. nr. 86 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 31.05.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005