Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2003 - 30. juni 2004

St.meld. nr. 9 (2004-2005), Innst. S. nr. 98 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.01.2005 Innst. S. nr. 98 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.01.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2005